G9SA

CAD
CAD

SkyCAD Electrical #04 : Mitsubishi MR-J4-GF(STO,MBR) & OMRON G9SA

SkyCADElectricalを使用し、三菱電機MR-J4-GFとOMRON G9SA-321-T075-AC/DC24VでSTOを使用する回路を作成します。 1 OMRON G9SAのシンボル作成 “Block g...